Nabídka připojení k internetu

ADVnet OPTI

.Nejrychlejší současná síť
.Vysoká úroveň zabezpečení
.Kvalita bez kompromisů
.Bez zřizovacích nákladů

TarifRychlost inzerovanáRychlost maximálnícena s DPH
download/uploaddownload/upload
O18-0125/25 Mbps25/25 Mbps250
O18-0250/50 Mbps50/50 Mbps300
O18-0375/75 Mbps75/75 Mbps350
O18-04100/100 Mbps100/100 Mbps500
O22-04*300/300 Mbps300/300 Mbps500

Tyto tarify jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách, kde jsme již vybudovali a zprovoznili optické sítě. * Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám   Stáhnout PDF   Změna Tarifu OPTI


ADVnet 5G

.Připojení nejnovější bezdrátovou technologií
.Vysoká úroveň zabezpečení
.Cena instalace 1500Kč*
.U služby 60G-100 je cena vzhledem k použité technologii individuální*

TarifRychlost inzerovanáRychlost maximálnícena s DPH
download/uploaddownload/upload
5G19-015/2 Mbps10/4 Mbps250
5G19-0210/4 Mbps20/8 Mbps350
5G19-0315/10 Mbps30/20 Mbps450
5G19-0425/15 Mbps50/30 Mbps650
60G-100100/100 Mbps100/100 Mbps650

U těchto tarifů není započtena v ceně možnost zařízení si zapůjčit. Jedná se o nejnovější bezdrátovou technologii v pásmu 5GHz podporující takzvaný mód IEE802.11a/b/g/n/ac včetně funkce TDMA.

* Za uvedenou cenu získá zákazník základní anténu osazenou mikrovlnným zařízením, napájecí zdroj a maximálně 10m ethernetového kabelu.
Doplatky za odlišnosti:
..Větší anténa ... 200-500Kč
..Anténní držák ... 200-500Kč
..Domácí WiFi router ... 700Kč (domácí ápéčko/wifina)
..Ethernetový kabel ... 10Kč/metr
..Ethernetový konektor ... 10Kč/kus
..Práce technika ... 500Kč za každou započatou hodinu
Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám   Stáhnout PDF   Změna Tarifu 5G


ADVnet ETH

.Vysoká úroveň zabezpečení
.Objekty které teprve čeká připojení na optickou síť
.Bez zřizovacích nákladů

TarifRychlost inzerovanáRychlost maximálnícena s DPH
download/uploaddownload/upload
ETH19-015/2 Mbps10/4 Mbps250
ETH19-0210/4 Mbps20/8 Mbps350
ETH19-0315/10 Mbps30/20 Mbps450
ETH19-0425/15 Mbps50/30 Mbps650

Tyto tarify jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách. Jde o místa, kde jsme již provedli vnitřní rozvody, ale ještě není tento objekt připojen na optickou síť. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám   Stáhnout PDF  Změna Tarifu ETH


ADVnet individual

.Služba je primárně určená pro firemní zákazníky
.Tuto službu standartně dodáváme na profi spojích ALCOMA
.Parametry služby nastavíme dle přání zákazníka

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Napište nám


Podmínky provozu

.Obecné podmínky provozu: Všechny výše uvedené služby jsou chápány jako levné, především domácí připojení s důrazem na výborný poměr mezi poskytovanou rychlostí a cenou produktu. Snažíme se tak v co nejlepší kvalitě poskytnout přístup k internetu za účelem vzdělávání, komunikaci a získávání informací. Proto bude upřednostňován krátkodobý provoz velkou rychlostí, před dlouhodobým zatěžováním linky a za tímto účelem bude zavedeno znevýhodnění dlouhodobého stahování. Slibujeme si od tohoto kroku zlepšení odezvy, lepší dostupnost služeb pro slušné uživatele a více spokojených zákazníků. Budeme vždy aktivně bránit v činnosti takovému uživateli, který si plete Internet s prostorem pro páchání trestné činnosti. Uživateli není dovoleno získávat informace o jiných uživatelích či síti ADVnet. Zákazník je povinen informovat poskytovatele o změnách kontaktních údajů. Provozovatel neručí za doručení faktury do mailové schránky na jiném serveru, než je server provozovaný společností ADV Computers s.r.o. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

.Platební morálka: ADV Computers s.r.o. nebude tolerovat špatnou platební morálku. Platby je potřeba provádět tak aby nejpozději v den splatnosti došlo k připsání smluvní (případně fakturované) částky na účet 2106032181/2700. U každé platby je potřeba uvádět správný variabilní symbol a to buď číslo faktury, či jiný dopředu smluvený symbol. Pokud toto nebude zákazník respektovat, není poskytovatel zodpovědný za nerozpoznání, nebo chybné přiřazení platby a z toho plynoucí důsledky. Pokud nebude platba připsána včas a pod správným variabilním symbolem, bude to mít pro zákazníka následující důsledky. Pět dní po splatnosti obdrží informační email. Deset dní po splatnosti budou zákazníkovi přesměrovány dotazy na webové stránky na upozornění o neuhrazení faktury, které bude po odsouhlasení do pěti minut odstraněno. A konečně při prodlení déle než patnáct dní dojde k pozastavení služeb až do úplného uhrazení dluhu. Poskytovatel je v tomto případě oprávněn požadovat též úhradu smluního poplatku 500Kč za znovuobnovení služby. Zákazníkovi, pozastavením služby pro neplacení, nevzniká nárok na slevu ze služby.